LESNOU CESTOU DO ROZPRÁVKY 22. júna 2014

 

 

CIEĽOM PODUJATIA JE MOTIVOVAŤ DETI K POHYBU A ORIENTÁCII V PRÍRODE A PODPORIŤ SPOLOČNÉ RODINNÉ AKTIVITY !